Welkom bij Muziekvereniging De Gildezonen!

We zijn blij dat u interesse voor onze vereniging heeft en we hopen dat we u snel eens kunnen begroeten op de repetitie of tijdens een van onze optredens.

Hieronder vind u wat informatie:

 • We hebben 2 orkesten:
  • Opleidingsorkest; voor jeugd en volwassenen
  • A-orkest; dit is voor de gevorderde muzikanten
 • Beide orkesten staan onder de enthousiaste begeleiding van onze dirigent: Thomas Bruijns
 • We repeteren elke dinsdagavond in De Bergspil, Tolbergcentrum 158 in Roosendaal.
 • Het opleidingsorkest repeteert van 19.00 tot 20.00 uur en het A-orkest repeteert van 20.15 tot 22.15 uur.
 • We hebben een paar keer per jaar een optreden. Reguliere optredens en ca 1 keer per 2 jaar pakken we uit met een mega project.
 • Het repertoire is heel breed; lichte-, pop- en film/musical muziek. Concertstukken hebben we achter ons gelaten. De leden kunnen uiteraard ook zelf ideeën aanbrengen voor muziekstukken.
 • Soms is het ook mogelijk om een instrument van de muziekvereniging in bruikleen te krijgen dit in overleg met het bestuur. Hiervoor wordt dan wel een vergoeding van  € 5,- per maand gevraagd door de muziekvereniging. Ook wordt eenmalig een borg van € 25 gevraagd.
 • De muziek wordt via de mail verstuurd.
 • We vragen je een aanmeldingsformulier in te vullen zodat we je gegevens hebben. Zo kunnen we je bereiken via mail of telefoon als repetities of optredens onverhoopt niet doorgaan.

Contributie:

 • Als aspirant lid kun je eerste 2 maanden gratis mee repeteren. Ook ben je van harte welkom bij optredens van de muziekvereniging. Bij gebleken muzikale geschiktheid kun je dan ook al meespelen bij een optreden.
 • De contributie voor jeugdleden (18-) is € 32,50 per kwartaal en de contributie voor de andere leden is € 55,00 per kwartaal. Deze contributie wordt via incasso geïnd. Ook wordt de eerste keer een borg van € 25,- geïnd m.b.t. kledingaccessoires en muziek.

Als je nog vragen hebt dan kun je deze altijd stellen aan een van de bestuursleden die altijd aanwezig zijn bij de repetitie of via info@gildezonen.nl.