23 april 1927

Muziekvereniging De Gildezonen is op 23 april 1927 opgericht als onderafdeling van de rooms-katholieke Gildenbond en was destijds wat men een arbeidersvereniging noemde. De repetities waren lange tijd in het Gildenhuis in de Damstraat.

In de 90 jaar dat de vereniging nu bestaat, zijn er vanuit De Gildezonen andere clubs/verenigingen ontstaan. Denk hierbij aan onder andere de Trommelaeren van Roosendaal, het Hor, PPT Harmonie, maar ook een bijdrage aan het Roosendaalse carnaval middels de Tullepetaone Kapel. Nog steeds zijn er een groot aantal leden die naast de muziekvereniging ook nog lid zijn van een Tullepetaons zeulbandje.

In de 90 jaar zijn er natuurlijk genoeg leuke en gedenkwaardige dingen gebeurd.

Na de verhuizing van het Gildenhuis naar de zijzaal van de Moedergods kerk werd er gerepeteerd met de rug naar de ingang. Telkens wanneer er iemand binnenkwam, draaiden een aantal muzikanten zich om om te kijken wie er binnenkwam. De toenmalige dirigent werd dit beu en besloot dat we met het gezicht naar de deur moesten gaan zitten. En zo zitten we nu dus nog.

In die tijd werd er nog volop gemarcheerd tijdens straatoptredens, en daarvoor moest natuurlijk ook gerepeteerd worden. Diverse dames hadden het echter moeilijk met het taalgebruik van de toenmalige voorzitter bij die exercitielessen; deze commando in hart en nieren gebruikte uitdrukkingen waar ze niet helemaal op gerekend hadden.

De Gildezonen werden eens gevraagd om een aubade te brengen ter gelegenheid van een huwelijksjubileum. Na raadpleging of er genoeg muzikanten op zaterdagmorgen om 9.30 uur aanwezig konden zijn, werd de uitnodiging aanvaard. Omstreeks 9.40 uur kwamen ze ter plekke aan en begonnen aan de muzikale hulde. De stomverbaasde bewoners kwamen naar buiten, en wat bleek: ze hadden deze hulde voor ’s avonds half 10 verwacht… Desondanks werd de beloofde vergoeding toch betaald.

Muzikaal gezien is er in die 90 jaar natuurlijk ook heel veel gebeurd. We zijn tenslotte een muziekvereniging. Ontelbaar veel optredens, vroeger marcherend met tamboerskorps en majorettes. Drijvende kracht achter Intermusica, successen op concoursen, muzikale ondersteuning van evenementen. Sinds lange tijd de opening van Koningsdag, CUMA en All-4-Harmony samen met de andere muziekverenigingen uit de gemeente.

Daar wij de bezoekers van onze concerten graag een totaalbeleving aanbieden, zijn wij in 2016 gestart met projectmatige concerten. Hierbij zoeken we de samenwerking op met andere regionale muzikanten, zangers en zangeressen. De Tribute to Freddie Mercury in de St. Jan (2016), het 90-jarig jubileum in de St. Jan (2017), het Bevrijdingsconcert in opdracht van de gemeente Roosendaal in De Kring (2017), de Maestro van Roosendaal in De Kring (2018), Movie Xperience (2022) en Ode aan André Hazes Sr. (2024) zijn de resultaten hiervan.

We zijn een bloeiende vereniging met een opleidings- en een A-orkest, waar jong en oud met elkaar, onder de enthousiaste leiding van dirigent Thomas Bruijns, eigentijdse muziek speelt. Het plezier in gezamenlijk muziek maken staat hierbij voorop.

9 april 2017