Concertcommissie

De concertcommissie van muziekvereniging De Gildezonen organiseert concerten en activiteiten middels eigen initiatief. Maar ondersteund nog liever aangebrachte ideeën, in de breedste zin van het woord, welke door de eigen leden worden ingebracht. Deze ideeën worden uitgewerkt door de betreffende leden, voorgelegd aan de vereniging waarna gezamenlijk met de commissieleden wordt gekeken welke middelen nodig zijn om dit te realiseren.