Concertcommissie

De concertcommissie van muziekvereniging De Gildezonen organiseert concerten en activiteiten op eigen initiatief. Maar nog liever ondersteunt ze ideeën, in de breedste zin van het woord, die door de eigen leden worden ingebracht. Deze ideeën worden uitgewerkt door de betreffende leden, voorgelegd aan de vereniging, waarna gezamenlijk met de commissieleden wordt gekeken welke middelen nodig zijn om dit te realiseren.